Zorg- en welzijnsprofessionals moeten voortdurend meebewegen met veranderingen in het sociaal domein en het zorglandschap. Trends en ontwikkelingen zoals de vergrijzing en een toename van complexe zorgvragen en veranderopgaven zoals meer aandacht voor preventie en de inzet van nieuwe technologieën zoals AI vragen veel van hen. Daarnaast vervult de zorg- en welzijnsprofessional een steeds belangrijkere rol in de communicatie met de client/patiënt, hun naasten en in de afstemming met andere professionals. Ook dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Zorg- en welzijnsprofessionals hebben behoefte aan praktische tools en werkmethoden om samen met cliënten/patiënten beslissingen te nemen en gedeelde regie te voeren over de meest geschikte zorg- of hulpverlening.

Samen met werkveldpartners, professionals, het onderwijs en patiënten/cliënten ontwikkelen we kennis om te komen tot nieuwe werkprocessen die bijdragen aan een meer duurzame zorgsector en de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier van de zorg- en welzijnsprofessional. We willen ze binden, boeien en behouden. Meer autonomie, zeggenschap en kansen voor een leven lang leren zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden. We leren, ontwikkelen, onderzoeken en werken samen met studenten, onderzoekers, professionals én burgers. Zo zorgen we voor wendbare, veerkrachtige en bevlogen studenten en professionals die up to date zijn en blijven en die gewend zijn om verschillende perspectieven en verschillende soorten kennis mee te wegen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.