Projecten

In ons Centre of Expertise werken lectoren, (docent-)onderzoekers, projectmanagers en andere teamleden iedere dag aan vernieuwend, experimenteel en actiegericht onderzoek, dat we gebruiken om verbinding te maken met de mensen en de wereld om ons heen. Hier lees je meer over onze projecten.

Filters

Kennisuitwisseling voor burgerparticipatie

In dit project begeleiden we domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de zorg om inzicht te krijgen in en te communiceren over succesvolle burgerparticipatie.

Samenwerken en verbinding in de wijk

In dit project onderzoeken wij hoe mensen met een migratieachtergrond de zorg en ondersteuning in de laatste levensfase invullen met als doel de kwaliteit van deze zorg en ondersteuning te vergroten.
Project MOEDIG | Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid

MOEDIG

Het doel van dit project is een interactieve moleculair epidemiologische diagnostiekmethode te ontwikkelen voor het opsporen van Influenza A virussen bij varkens.
Project Doorbreken van intergenerationele overdacht | Lectoraat Citizen Engaged Science

Doorbreken van intergenerationele overdracht

In dit project willen we begrijpen waardoor sociaaleconomische problemen en gezondheidsachterstanden vaak intergenerationeel worden overgedragen.
Man sits across robot while learning

Art-IE

Het Interreg project Art-IE biedt digitale innovatie en technologiën, in het bijzonder door AI, aan mkb in Nederland en België

Hoe gaat het met de ouders?

Dit project biedt praktische richtlijnen voor het tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de ouders waarvan een kind jeugdhulp toekomt.

Palliatieve zorg bij psychiatrische problematiek

Mensen met complexe psychiatrische problematiek hebben een verkorte levensverwachting en ontvangen vaak geen of ontoereikende palliatieve zorg. In dit project onderzoeken we de implementatie van richtlijnen palliatieve zorg in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, langdurige ggz en verslavingszorg.

WSD Ouderen

De Werkplaats Sociaal Domein Ouderen organiseert praktijkgericht onderzoek naar zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen met dementie en hun naasten.

Zelfie

Vrouwelijke statushouders hebben vaak een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Met Zelfie werken wij aan een effectieve werkwijze om economische onafhankelijkheid van deze vrouwen te bevorderen.

Zingeving bij kwetsbare ouderen

Dit project doet onderzoek naar zingeving bij ‘waar het leven schuurt’ onder thuiswonende ouderen.

Levenseindeonderzoek Psychiatrische Zorg

Dit project onderzoekt hoe de levenseindezorg op de afdelingen voor langdurige zorg van de forensisch psychiatrische instelling Pompestichting beter kan.

CURE4LIFE

In dit project werken ondernemers en kennisinstellingen samen om de échte waarde van verschillende groente- en fruitsoorten in kaart te brengen.

Routekaart Bieren

In dit project brengen we moderne "-omics"-technologie naar kleine brouwerijen om brouwers te helpen bij het maken van hun keuzes.

Rhinoceromics

In dit project wordt met een geïntegreerde aanpak de neushoorn figuurlijk binnenstebuiten gekeerd. Zo verwachten we beter in staat te zijn om neushoorns gezond te houden.

De waarde(n) van groenten en fruit

In dit project werken ondernemers en kennisinstellingen samen om de échte waarde van verschillende groente- en fruitsoorten in kaart te brengen.

Een Betekenisvol Leven

Het project, een betekenisvol leven, is ontworpen op basis van vragen uit de praktijk. Deze vragen richten zich op de zingevingszorg voor mensen in de langdurige palliatieve zorg, dit is de op kwaliteit van leven gerichte zorg voor mensen die niet lang meer zullen leven.

StimulanZ

StimulanZ zet in op een sterke grensoverstijgende samenwerking tussen onderwijsinstellingen om, via hybride leeromgevingen, de verbinding tussen onderwijs en noden vanuit de zorg-arbeidsmarkt te versterken.

Music Moves

De ontwikkeling van een behandeladvies voor het gebruik van muziek in het verbeteren van de loopkwaliteit bij chronische CVA-patiënten in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.

De 500kg Afvalchallenge

Het project “de 500kg afvalchallenge” is opgezet om overgewicht en obesitas terug te dringen in de wijk de Hoge Vucht in Breda.

SmartScan

Het doel van het project is het ontwikkelen van SmartScan: voor een digitale meting van de voet, waardoor een gipsafdruk niet meer nodig is.

Inzet Artificial Intelligence in orthopedische schoentechnologie

Onderzoek naar de inzet van Artificial Intelligence (AI) in de orthopedische (schoen)technologie, met als doel een betere inzet van orthopedische orthesen.
Project SASTDES | Lectoraat Data Science en ICT

Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (SASTDES)

In dit project helpt Data Science op een bijzondere manier om vakantiebestemmingen duurzamer én aantrekkelijker te maken.
Project Datawasmachine | Lectoraat Data Science & ICT

Datawasmachine

Project Datawasmachine brengt in kaart hoe 'schoon' data zijn en in hoeverre je dit met anderen kan delen, met als doel om studenten zo goed mogelijk te betrekken bij dataprojecten.
Project SPRONG Programma Gezonde Leefomgeving

Programma Gezonde Leefomgeving

Programma Gezonde Leefomgeving (PGL) is een samenwerkingsprogramma tussen verschillende Bossche kennisinstellingen, waaronder HAS green academy en Avans Hogeschool.
Project AI tegen Zwerfafval | Lectoraat Applied Responsible Artificial Intelligence | Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid

Artificial Intelligence tegen Zwerfafval

In dit project wordt onderzocht hoe kunstmatige intelligentie is in te zetten om zwerfafval automatisch te detecteren en classificeren om datagedreven beleidsinterventies te ondersteunen.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.