29 mei 2024

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. De benadering Positieve Gezondheid stelt elementen als veerkracht en zingeving ook centraal. Hoe kijken kinderen eigenlijk naar Positieve Gezondheid?

Pandemische Paraatheid

In project Pandemische Paraatheid onderzoeken we, samen met met studenten, wat de ervaringen waren tijdens de coronapandemie en hoe Avans zich kan voorbereiden op een volgende pandemie.

Samenwerken en verbinding in de wijk

In dit project onderzoeken wij hoe mensen met een migratieachtergrond de zorg en ondersteuning in de laatste levensfase invullen met als doel de kwaliteit van deze zorg en ondersteuning te vergroten.
Project Doorbreken van intergenerationele overdacht | Lectoraat Citizen Engaged Science

Doorbreken van intergenerationele overdracht

In dit project willen we begrijpen waardoor sociaaleconomische problemen en gezondheidsachterstanden vaak intergenerationeel worden overgedragen.
29 maart 2024

Nieuwe podcastaflevering over Programma Gezonde Leefomgevingen online

In een nieuwe aflevering van de podcast Hart van Groen van HAS green academy is Stefanie van Mook, Programmamanager van het Programma Gezonde Leefomgevingen te gast.

Inspiratiemiddag: Positieve Gezondheid in het hbo

Voor professionals in het hbo onderwijs, bijvoorbeeld docenten, decanen, HR-professionals, is er woensdagmiddag 12 juni een inspiratiemiddag die dieper ingaat op Positieve Gezondheid. Kom meer te weten over het toepassen van Positieve Gezondheid in je curriculum, in studentenbegeleiding, maar ook in je medewerkersbeleid. Meld je hier aan.

Hoe gaat het met de ouders?

Dit project biedt praktische richtlijnen voor het tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de ouders waarvan een kind jeugdhulp toekomt.

Palliatieve zorg bij psychiatrische problematiek

Mensen met complexe psychiatrische problematiek hebben een verkorte levensverwachting en ontvangen vaak geen of ontoereikende palliatieve zorg. In dit project onderzoeken we de implementatie van richtlijnen palliatieve zorg in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, langdurige ggz en verslavingszorg.

WSD Ouderen

De Werkplaats Sociaal Domein Ouderen organiseert praktijkgericht onderzoek naar zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen met dementie en hun naasten.

Zelfie

Vrouwelijke statushouders hebben vaak een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Met Zelfie werken wij aan een effectieve werkwijze om economische onafhankelijkheid van deze vrouwen te bevorderen.

Zingeving bij kwetsbare ouderen

Dit project doet onderzoek naar zingeving bij ‘waar het leven schuurt’ onder thuiswonende ouderen.

Levenseindeonderzoek Psychiatrische Zorg

Dit project onderzoekt hoe de levenseindezorg op de afdelingen voor langdurige zorg van de forensisch psychiatrische instelling Pompestichting beter kan.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.