Kennis in stelling voor praktijkgericht onderzoek

Op woensdag 22 mei 2024 sprak lector Jos Brouwers in een volle zaal bij Avans Hogeschool Breda zijn lectorale rede uit over de groeiende impact van analysetechnieken op de samenleving. Tijdens de lectorale rede nam Jos ons mee langs de drie pijlers van het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences: onderzoeksthema’s, technologie en data. Hij liet zien hoe deze pijlers het lectoraat verbinden met het onderwijs en het werkveld.

Dr. ir. Jos Brouwers startte in 2020 als lector bij het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences van Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid van Avans Hogeschool. Als lector is Jos verantwoordelijk voor het praktijkgericht onderzoek door het lectoraat en hij zorgt ervoor dat zowel studenten als het complexe werkveld optimaal profiteren van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Lector Jos Brouwers: “Het lectoraat heeft een rol te vervullen in de opleiding van studenten, het beschikbaar maken van nieuwe kennis en technologie voor het brede werkveld en het verrichten van impactvol onderzoek naar urgente maatschappelijke vraagstukken.”

Een perspectief op het lectoraat

Ruim 20 jaar geleden, in 2002, werd het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences opgericht onder de naam ‘Scheidingstechnieken’. Dit maakt het lectoraat één van de oudste, nog bestaande lectoraten van Nederland. De afgelopen jaren is de focus van het lectoraat verbreed van ‘Scheidingstechnieken’ naar ‘Analysetechnieken’.

Het lectoraat richt zich op drie onderzoekslijnen: one health, forensisch onderzoek en biotechnologie en natuurproducten. Deze onderzoekslijnen sluiten aan bij de programmalijnen van het Centre of Expertise, het onderwijs van de academie Life Sciences en Technologie en de landelijke onderzoekagenda’s. Lees meer over de onderzoekslijnen in de lectorale rede.

De analysetechnieken die het lectoraat gebruikt zijn zeer divers. Jos wil twee technieken extra aandacht geven: massaspectrometrie en nanopore-sequencing. In veruit de meeste projecten wordt één (of beiden) technieken gebruikt. “We hebben een toonaangevende reputatie op beide vooruitstrevende technieken. Zeker in het segment van onderzoek op hogescholen. En we hebben de ambitie om deze reputatie de komende jaren verder uit te bouwen.”

Brug tussen praktijkgericht onderwijs en onderzoek

Het zorgen van verbinding tussen onderwijs en onderzoek speelt binnen lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences een grote rol. “Soms worden nieuwe projecten geïnitieerd vanuit persoonlijke interesse van een docent-onderzoeker die als kenniskringlid bij het lectoraat toetreedt. Dat zorgt voor grote betrokkenheid en garandeert snelle doorwerking van onderzoeksresultaten in het onderwijs dat zo up-to-date blijft.”

Jos: “Door het werk in het lectoraat zijn én blijven de docent-onderzoekers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de laatste technologie. Sluiten de vaardigheden van de studenten hier voldoende op aan of verdienen onderwerpen meer of juist minder aandacht? Door deze toetsing van het onderwijs aan de behoefte in hedendaags onderzoek, vindt er een voortdurende verbetering van het onderwijs plaats.”

De verbinding tussen onderwijs en onderzoek werkt zo twee kanten op. In het lectoraat werken studenten als stagiair of aan een afstudeeropdracht. “In deze laatste fase van de opleiding laten studenten zien dat ze zich hebben ontwikkeld tot betrouwbare en creatieve onderzoekers, die in staat zijn zich snel aan te passen aan het niveau van state-of-the-art onderzoek.”

Lector Jos Brouwers

“Docent-onderzoekers in het lectoraat blijven op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en technologie. Door toetsing van het onderwijs aan onderzoek vindt er een voortdurende verbetering van het onderwijs plaats.”

Lees de volledige lectorale rede

Praktijkgericht én wetenschappelijk onderzoek

Praktijkgericht onderzoek in het hbo houdt in dat een lectoraat vragen oplost met én voor het werkveld. Binnen het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences is dat een brede doelgroep. Niet alleen het bedrijfsleven en de publieke sector, maar ook universiteiten en andere kennisinstellingen.

“Toen ik startte als lector bij Avans Hogeschool is me vaak gevraagd wat het verschil is tussen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Die vraag begint vanuit een foutieve aanname, alsof onderzoek aan de hogeschool niet vanuit wetenschappelijke standaarden, normen en waarden wordt gevoerd terwijl dat nadrukkelijk wel het geval is. Het verschil moet je zoeken in de lengte van de onderzoekscyclus: die is bij het hbo meestal één tot twee jaar en bij universiteiten typisch vier jaar of langer.”

Jos benadrukt dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. “De universiteit en hogeschool zijn de afgelopen jaren onmiskenbaar naar elkaar gegroeid. Die ontwikkeling is alleen maar toe te juichen: met behoud van eigenheid profiteren beiden van elkaars kracht. En er is genoeg te onderzoeken! Bovendien gaan veel van onze studenten als analist bij de universiteit aan het werk. Universiteiten horen daarom ook bij ons werkveld.”

Zonder terugblik geen vooruitblik

Hoe het lectoraat er over vijf of tien jaar uitziet is ook voor Jos nog de vraag. Politieke keuzes en technologische ontwikkelingen hebben laten zien dat de toekomst van praktijkgericht onderzoek in de Life Sciences zich slecht laat voorspellen. “We hebben een sterk en robuust lectoraat opgebouwd dat goed kan inspelen op maatschappelijke veranderingen. We zijn dan ook vol ambitie om in de toekomst nóg meer impact te maken. Het is belangrijk dat onze onderzoekers gedreven en nieuwsgierig blijven en zichzelf blijven uitdagen. We blijven de komende jaren hard werken om ons in het landschap te onderscheiden op kwaliteit en impact!”

Lees de volledige lectorale rede van Jos Brouwers “De groeiende impact van analysetechnieken op de samenleving” >

Lectorale rede Jos Brouwers | Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid

Publicatiedatum
23 mei 2024
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.