De beleving van brede gezondheid begint op de lagere school. Wat mensen daar op jonge leeftijd leren over gezond leven, werkt vaak door in hun volwassen, werkende leven. Een leven waar de maatschappij een groot beroep doet op de draag- en veerkracht van de doelgroep. Reden waarom vitaal zijn én blijven zo belangrijk is. In onze onderzoeken staan mensen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar centraal.

Welbevinden van de doelgroep

Het doel van het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes is het verbeteren van het welbevinden van de doelgroep: mensen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Hoe zorgen we er samen voor dat mensen dezelfde startpositie hebben bij het maken van voor hun verstandige keuzes? Het lectoraat richt zich op gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie.

Binnen het lectoraat staan drie onderzoekslijnen centraal:

  1. Gezonde bewoner in gezonde woonwijk
  2. Gezond werken en gezond studeren
  3. Health Literacy

Onderzoek

Het lectoraat doet voornamelijk kwalitatief, praktijkgericht onderzoek mét en naar de doelgroep. Uitgangspunt bij dit type onderzoek is dat je kijkt naar wat goed gaat. Welke interesses en vaardigheden zijn aanwezig bij de doelgroep? Op welke wijze maakt ze gebruik van de fysieke en sociale omgeving vanuit hun perspectief?

Verbinding onderzoek en onderwijs

De insteek van praktijkgericht onderzoek en de veranderende wereld vereisen een andere benadering van mensen. Zowel in het onderwijs, het onderzoek als in het werkveld.

Daarom doet het lectoraat onderzoek met verschillende partijen. Dat noemen we ook wel een integrale domeinoverstijgende interdisciplinaire benadering. Een diversiteit aan studenten en professionals bekijkt, samen met de doelgroep, waar vanuit het perspectief van die doelgroep de behoefte aan ondersteuning ligt. Zo leiden we professionals zo efficiënt, adequaat en toekomstgericht mogelijk op.

Tijdens onderzoeks- en onderwijsprojecten doen zowel studenten als werkenden praktijkervaring op. Dat werkt twee kanten op, want ook de praktijk doet daar haar voordeel mee.

John Dierx

Lector

Lector John Dierx

"Wij richten ons op gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie"

Lees meer over John Dierx

Neem contact op met het lectoraat

Marlous Pijpe

Senior Management Assistent

Wij werken samen

Onze partners

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.