Door migratie is de bevolkingssamenstelling van Nederland in de afgelopen decennia sterk veranderd. Bijna een derde van de kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar heeft een migratieachtergrond. Dit vraagt van beleidsmakers, praktijkprofessionals en onderzoekers een andere aanpak. Professionals willen graag meer diversiteitssensitief werken, zodat ze beter kunnen omgaan met diverse jeugdigen en gezinnen. Echter, het ontbreekt hen vaak aan goede handvatten om dit te kunnen toepassen. Lectoraat Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap heeft de mogelijkheid om samen met kinderen, jongeren, ouders en professionals te werken aan het versterken van preventie, steun en hulp. Daarom ligt de specifieke focus op het includeren van kinderen, jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond.

Het voormalige lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving richtte zich op alliantie in de context van culturele diversiteit. Alliantie is het vertrouwen, begrip en de overeenstemming tussen professionals en cliënten. Uit verschillende onderzoeken bleek dat alliantie onder druk staat bij culturele verschillen.

Veel sociale professionals ervaren het als een uitdaging om met diverse groepen met een migratieachtergrond te werken. De vraag ‘wat hebben sociale professionals in een cultureel diverse samenleving nodig om in de praktijk intercultureel vakmanschap te demonstreren?’ is afhankelijk van de mate waarin professionals hiermee bekend en/of hierin bekwaam zijn. Daarbij zijn drie onderdelen van belang, de zogenaamde KIE;

  1. Kennis (wat weet je van de ander?)
  2. Inzichten (wat snap je van de ander?)
  3. Ervaringen (hoe goed ken je de ander?)

Kennisproducten vanuit praktijkgericht onderzoek naar 'diverse gezinnen'

Bekijk een aantal mooie voorbeelden van projecten en initiatieven vanuit praktijkgericht onderzoek naar ‘diverse gezinnen’.

Neem contact op over deze bouwsteen

Marina van den Berg

Senior Management Assistent

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.