Levenseindezorg moet gericht zijn op kwaliteit van leven tot aan de dood. De onderzoekers van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde doen praktijkgericht onderzoek naar palliatieve zorg. Dat is zorg voor optimale kwaliteit van leven en regie van mensen die niet lang meer zullen leven. Het lectoraat voert projecten uit rond zorgbehoeften aan het levenseinde en de ethische en morele dilemma’s voor de betrokken zorgverleners.

Bij ieder onderzoeksproject stelt het lectoraat zich de vraag in hoeverre het onderwijs van Avans – bijvoorbeeld de minor Palliatieve Zorg – kan profiteren van zijn kenniscreatie en kennisproducten.

De focus

Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde richt zich op zingevingsvraagstukken van mensen in hun laatste levensfase en vroegtijdige proactieve zorgplanning. Hierbij richten ze zich ook op palliatieve zorg dat gegeven wordt in en door de samenleving, met als doel positief bij te dragen aan een zorgzame samenleving. In een zorgzame samenleving worden burgers gesterkt om naar elkaar om te kijken bij kwetsbaarheid, dood en rouw.

Zorgbehoeften

Binnen het aandachtsgebied zorgbehoeften richten we ons op het markeren van levenseindezorg. We onderzoeken in hoeverre de markering bij kwetsbare groepen verbeterd kan worden. Met kwetsbare groepen bedoelen we mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek en dementie. Aan bod komen vragen over het moment waarop levenseindezorg gestart moet worden. Welke scholing zorgprofessionals moeten krijgen. En hoe het begrip kwetsbaarheid bij vroegtijdige markering kan helpen.

Voor het geven van goede zorg aan het levenseinde zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Deze worden niet altijd gebruikt. Het lectoraat onderzoekt hoe dit komt. Instrumenten voor symptoomregistratie worden vaak niet of niet effectief ingezet. Zorg rond het Levenseinde wil bijdragen aan richtlijn- en instrumentontwikkeling.

Ethische en morele dilemma’s

Het lectoraat besteedt veel aandacht aan ethische en morele dilemma’s in de levenseindezorg. De centrale vraag is hoe professionals het beste kunnen worden voorbereid op deze dilemma’s. Onderzoek richt zich onder andere op mensen met een levenseindewens. Ook wilsbekwaamheid bij keuzes in de zorg en medische beslissingen rond het levenseinde krijgen aandacht.

Onderzoeksvragen

Het lectoraat wil graag weten welke onderzoeksvragen er leven op gebied van zorg rond het levenseinde. Denk aan:

  • Zingevingsaspecten bij ouderen die vinden dat zij een voltooid leven hebben
  • Effectief inzetten van instrumenten en richtlijnen voor de levenseindezorg
  • Palliatieve zorg bij kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische problematiek
  • Ethische en morele vraagstukken rond het levenseinde

Neem contact op met het lectoraat

Leanne Vosselmans

Senior Management Assistent

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.