13 mei 2024

Geslaagde kick-off project Interculturele passende zorg in de laatste levensfase

De zorg en ondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase is onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat constateren palliatieve zorgverleners en vrijwilligers in Breda. Daarom start lectoraat Zorg rond het Levenseinde van Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid met het project "Interculturele passende zorg in de laatste levensfase". 

Kennisuitwisseling voor burgerparticipatie

In dit project begeleiden we domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de zorg om inzicht te krijgen in en te communiceren over succesvolle burgerparticipatie.

Samenwerken en verbinding in de wijk

In dit project onderzoeken wij hoe mensen met een migratieachtergrond de zorg en ondersteuning in de laatste levensfase invullen met als doel de kwaliteit van deze zorg en ondersteuning te vergroten.
Project Doorbreken van intergenerationele overdacht | Lectoraat Citizen Engaged Science

Doorbreken van intergenerationele overdracht

In dit project willen we begrijpen waardoor sociaaleconomische problemen en gezondheidsachterstanden vaak intergenerationeel worden overgedragen.
Interview Karen Mogendorff | Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid
04 april 2024

Karen Mogendorff gestart als onderzoeker bij Citizen Engaged Science

“Burgers te laat betrekken bij onderzoek is een veelgemaakte fout", zegt Karen Mogendorff, Senior Onderzoeker bij lectoraat Citizen Engaged Science.

Hoe gaat het met de ouders?

Dit project biedt praktische richtlijnen voor het tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de ouders waarvan een kind jeugdhulp toekomt.

Palliatieve zorg bij psychiatrische problematiek

Mensen met complexe psychiatrische problematiek hebben een verkorte levensverwachting en ontvangen vaak geen of ontoereikende palliatieve zorg. In dit project onderzoeken we de implementatie van richtlijnen palliatieve zorg in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, langdurige ggz en verslavingszorg.

WSD Ouderen

De Werkplaats Sociaal Domein Ouderen organiseert praktijkgericht onderzoek naar zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen met dementie en hun naasten.

Zelfie

Vrouwelijke statushouders hebben vaak een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Met Zelfie werken wij aan een effectieve werkwijze om economische onafhankelijkheid van deze vrouwen te bevorderen.

De 500kg Afvalchallenge

Het project “de 500kg afvalchallenge” is opgezet om overgewicht en obesitas terug te dringen in de wijk de Hoge Vucht in Breda.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.