Participatief actieonderzoek in samenwerkingsverbanden

Burgerparticipatie in samenwerkingsverbanden is vaak beperkt, terwijl burgerparticipatie bijdraagt aan betere kennis, beleid en gezondheid van burgers en hun naasten. Dit project brengt kennis en strategieën voor succesvolle en duurzame burgerparticipatie in kaart.

Dit project is een overkoepelend kennisuitwisselingstraject van door ZonMw gefinancierde projecten gericht op het verstevigen en borgen van de rol van burgers binnen samenwerkingsverbanden. Deze domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden werken aan het opstellen en uitvoeren van: (1) regiobeelden en regioplannen of Regionaal-Overleg-Acute-Zorgketen-beelden en -plannen (ROAZ); of (2) ouderenzorgplannen (domeinoverstijgende woon-, zorg-, leef-plannen). 

Plan van aanpak

We gebruiken participatief actieonderzoek om de opbrengsten en processen van burgerparticipatie te monitoren en evalueren. We hebben specifiek aandacht voor diversiteit van burgers, zoals verschillen gezondheidsvaardigheden en het al dan niet patíënt zijn. In co-creatie met domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de zorg ontwikkelen we kennis en producten, zoals kennissessies, webinars, factsheets, infographics, en een plan voor borging van burgerparticipatie. Gezamenlijk zorgen we dat kennis en (tussen-) producten toegankelijk en begrijpelijk zijn. Daarnaast schrijven we een rapport met de opbrengsten, succesfactoren en knelpunten voor burgerparticipatie in domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de zorg.  

Samenwerking

We voeren het project uit met een multidisciplinair consortium van onderzoekers (Universiteit Wageningen, Universiteit Maastricht, Radboudumc en Avans Hogeschool), adviseurs (GGD Gelderland-Zuid, RIVM, Pharos en Platform31), en burgers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid en burgeradviesgroep Maastricht).

Contactpersoon
Onderzoeksthema
Programmalijnen & methodes
Looptijd
mei 2024 t/m december 2025
Onderzoeksteam
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.