Jolanda van Omme

Jolanda van Omme is onderzoeker bij het lectoraat Zorg rond het Levenseinde.

Loopbaan

Jolanda heeft als maatschappelijk werker ervaring opgedaan in het bieden van zorg rond het levenseinde, specifiek voor mensen (en hun naasten) met NAH, epilepsie, de ziekte van Huntington en ouderen binnen de GGZ. Na het afronden van de master Social Work is ze zich meer gaan richten op onderzoek en praktijkontwikkeling.

Missie

Haar missie is om een brug te slaan tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Uit ervaring weet ze welke meerwaarde het kan hebben als dit lukt, maar ook dat het een uitdaging kan zijn om hier uitvoering aan te geven. Daarom is het belangrijk om met diverse partijen en vanuit verschillende perspectieven deze brug tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken.

Expertise

Onderzoeksthema’s waar Jolanda zich in het verleden mee bezig heeft gehouden zijn: outcome en feedback gericht werken, evaluatie van een multidisciplinair team voor ouderen met epilepsie, de psychosociale impact van epilepsie bij ouderen en de evaluatie van een groepstraining voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Onderzoek

Binnen het lectoraat is ze betrokken bij diverse onderzoeken. Allereerst bij een onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast bij de evaluatie van het project Community Care in Tilburg-West, samen met betrokken netwerkpartners Thebe, ContourdeTwern, gemeente Tilburg en VGZ. In dit project worden leefcoaches met een achtergrond als wijkverpleegkundige en sociaal werker ingezet om samen met inwoners met beginnende cognitieve klachten en hun netwerk te bekijken wat zij nodig hebben om prettig te kunnen (blijven) wonen, ook wanneer klachten toenemen.

Verder beoogt Jolanda ook nieuwe projecten op te zetten, bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen diverse informele en formele partijen in de palliatieve zorg in de wijk en een onderzoeksproject naar de rol van sociaal werkers in levenseindevraagstukken.

Functie
Onderzoeker Zorg rond het Levenseinde
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.