Niet over ons, maar met ons!

Participatieve methodieken worden toegepast om de inclusie en betrokkenheid van belanghebbenden te bevorderen. Want de belanghebbenden hebben het beste zicht op een vraagstuk, omdat het hen betreft. Bijvoorbeeld door middel van participatief actieonderzoek. Het doel van dit type onderzoek is nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijkertijd te implementeren en daarmee de praktijk te verbeteren. Dit maakt actieonderzoek uitermate geschikt voor de complexe vraagstukken die spelen in het jeugdlandschap. Naast actieonderzoek zijn er meerdere methoden die benut kunnen worden om samen te werken met belanghebbenden rondom een vraagstuk, zoals participatief ontwerpen en actieleren.

Voor het lectoraat Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap zijn kinderen, jongeren, ouders, informele steunfiguren en professionals in het jeugdlandschap de belanghebbenden. Er is al veel kennis en ervaring opgedaan door samen te werken met volwassen belanghebbenden. Met kinderen en jongeren samenwerken is een extra uitdaging omdat kinderen en jongeren nog volop in ontwikkeling zijn. Het is belangrijk om aan te sluiten bij hun ontwikkelingsniveau en vaardigheden. Net als bij participatieve methodieken bij volwassenen zijn gelijkwaardigheid en verbinding belangrijke uitgangspunten.

Effectieve uitvoering en toepassing van participatieve methodieken met kinderen en jongeren is daarom niet alleen een middel, maar ook een vraagstuk waar het lectoraat Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap zich op gaat richten. Dus altijd samen met belanghebbenden en hoe doe je dat goed? Het nieuwe lectoraat geeft ons de kans om samen met belanghebbenden te werken aan het versterken van preventie, steun en hulp. We werken hierbij samen met het lectoraat Betrokken Wetenschap.

Wat hebben we geleerd over participatieve methodieken?

Tijdens het voormalige lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving is veel ervaring opgedaan met participatief actieonderzoek. Het blijkt een uitermate geschikte onderzoeksvariant voor het achterhalen van moeilijk te achterhalen kennis. Menselijke beweegredenen, motivatie, gevoelens en andere factoren binnen de persoonlijke invloedssfeer zijn zeer complex en diffuus. Met klassieke onderzoeksmethodieken missen we veel informatie die zo belangrijk zijn om effectieve aanpakken op te baseren. Daartegenover staat dat het actieonderzoek intensief is en veel tijd kost. Ook is het een uitdaging om de privacy van de doelgroep goed te waarborgen.

Kennisproducten van 'participatieve methodieken' voor professionals in het jeugdlandschap

Bekijk een aantal mooie voorbeelden van projecten en initiatieven die gebruikmaken van participatieve methodieken.

Neem contact op over deze bouwsteen

Marina van den Berg

Senior Management Assistent

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.