Een gelukkige inwoner in een gezonde regio

Programma Gezonde Leefomgevingen is een samenwerkingsprogramma tussen verschillende Bossche kennisinstellingen, waaronder HAS green academy en Avans Hogeschool. Het doel is om samen met publieke én private partners samen te werken aan praktijkgericht onderzoek naar een gezonde leefomgeving. Deze omgeving moet als prettig ervaren worden, uitnodigen tot gezond gedrag en een zo laag mogelijk druk hebben op de gezondheid.

Een gelukkige inwoner in een gezonde regio. Dat is de ambitie van het Programma Gezonde Leefomgevingen. Want wij geloven dat geluk en gezondheid hand in hand gaan. En dat er een cruciale rol is voor de fysieke en sociale aspecten van de leefomgevingen. Met leefomgeving bedoelen we de fysieke, sociale en culturele omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren.

Maar, een gezonde leefomgeving is niet iets wat je eenvoudig realiseert met een aantal aanpassingen. Het is een meerjarig, gezamenlijk proces, waarbij er een verandering moet komen in het denken en doen. In het programma verbinden we kennis met actie door samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, partners én inwoners.

De thematische focus van het programma is de voedsel-, groene, sociale en gebouwde omgeving. Dit komt overeen met de expertises van de Bossche kennisinstellingen. Binnen drie programmalijnen vinden de verschillende projecten plaats:

  1. Gezamenlijke kennisinfrastructuur
  2. Maatschappelijke betekenis
  3. Leren en experimenteren

Twee casusgebieden

In het programma werken we aan de gezonde leefomgeving van twee casusgebieden in Den Bosch en Vught, met als doel deze gezonder en groener te maken. Enerzijds richten we ons dus op het vergroenen van het stedelijk gebied: Buitendieze inclusief Onderwijsboulevard en Innovatie Kwartier in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Anderzijds gaan we groengebied juist verstedelijken: Park Voorburg in Vught in samenwerking met Reinier van Arkel.

Een belangrijk onderdeel zijn de Living Labs in deze casusgebieden, waarbij verschillende partijen met elkaar samenwerken aan projecten en concepten die bijdragen aan gezonde leefomgevingen. Er worden living labs opgezet waarin burgers, onderzoekers, het beroepsonderwijs, gezondheids- en welzijnsinstellingen, groenbedrijven, food(service)bedrijven, stedenbouwkundigen en gemeenten samenwerken aan de realisatie van (concepten van) gezonde leefomgevingen. Samen met lokale kennis en kunde werken we dus aan maatschappelijke vraagstukken in de regio.

Een samenwerking met verschillende partners

In het Programma Gezonde Leefomgevingen werken we samen met HAS green academy (penvoerder), Fontys, Koning Willem I College (KW1C), Tranzo – Tilburg University, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, GGD Hart voor Brabant, Innovatie Kwartier Den Bosch, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), JOGG, Appèl, Ruimtemeesters, Coöperatie Creabitat U.A., van Helvoirt Groenprojecten, Eurest-Compass Group, VITAM en Yuverta.

De rol van lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes

Het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes van Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid is betrokken bij het Programma Gezonde Leefomgevingen. John Dierx, lector bij het lectoraat, treedt inhoudelijk op vanuit zijn expertise op het gebied van gedragsverandering. Onderzoeker Liliane van Suijlen zorgt voor de verbinding tussen de SPRONG en studenten. Laila Konijn is onderdeel van het programmateam.

Het lectoraat levert voornamelijk een bijdrage op het sociale aspect van het programma: gedragsverandering, consumentengedrag en inclusief wonen.

De financiering van het project wordt gedaan door Regieorgaan SIA (subsidies SPRONG en City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch).

Neem contact op

John Dierx

Lector

Programmalijnen & methodes
Looptijd
januari 2023 t/m december 2026
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.