Cindy de Bot

Cindy de Bot is associate lector Preventie binnen Verpleegkundige Zorg. Zij is ook verbonden aan het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes en het lectoraat Zorg rond het Levenseinde.

“Mijn verpleegkundig hart klopt voor het werken aan de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk vanuit de positieve gezondheidsbenadering. Hierdoor draag ik bij aan een andere invulling van zorgverlening met het oog op wat een burger wel kan, op welbevinden en veerkracht in plaats van ziekte.”

Loopbaan

Cindy de Bot is Associate Lector Preventie binnen Verpleegkundige zorg bij Centre of Expertise Gezondheid Zorg en Welzijn en betrokken als senior onderzoeker bij de lectoraten Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes en Zorg rond het Levenseinde. Tevens is ze ook werkzaam als docent Verpleegkunde bij de Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid van Avans Hogeschool. Cindy de Bot (1980) studeerde verpleegkunde aan de Fontys Hogeschool Eindhoven en gezondheidswetenschappen Health Education en Promotion aan de Maastricht University. Cindy werkte als verpleegkundige in een academische ziekenhuis, maar ook in de thuiszorg en ouderenzorg. In 2012 promoveerde ze op een onderzoek naar allergische klachten en behandeling bij kinderen in de huisartsenpraktijk (ErasmusMC). Sinds 2014 is werkzaam bij Avans Hogeschool. Cindy is copromotor van 2 promovendi.

Expertise

Cindy richt zich op onderzoek vanuit onder andere de positieve gezondheidsbenadering om interprofessionele samenwerking tot stand te brengen in onderzoek, onderwijs en klinische praktijk in de gezondheidszorg. Daarnaast werkt ze aan het initiëren en stimuleren van verpleegkundig onderzoek in de breedste zin van het woord bij de opleiding Verpleegkunde en andere opleidingen in het maatschappelijke domein. Ze is daarnaast betrokken bij het thema palliatieve zorg.

Onderzoeken

Cindy zet haar kennis en ervaring in voor de volgende projecten:

  • Proeftuin Ruwaard: In Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, werken diverse organisaties samen om hun gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: “Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren”. Een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld worden als hefboom voor deze gezamenlijke ambitie gezien.
  • Positieve Gezondheid: Positieve gezondheid richt zich op een brede kijk op gezondheid én welbevinden van de mens, waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte. De gangbare definitie van gezondheid is de omschrijving die de Wereld Gezondheidsorganisatie in 1948 opstelde: ‘Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken.’ Met die wel zeer idealistische omschrijving zullen maar weinig mensen op de hele wereld zichzelf ‘helemaal gezond’ kunnen noemen. Met het concept Positieve gezondheid moeten zorgprofessionals wel over hun eigen domeinen gaan samenwerken.
  • De Zorgacademie Midden-Brabant. Dit is een inspirerende netwerkorganisatie die het rendement van het onderwijs wil vergroten door beter aan te sluiten op de beroepspraktijk. Mbo, hbo en verschillende gezondheidszorginstellingen zijn hierbij aangesloten.
  • Fysiek en mentaal in beweging binnen het hbo: gezond hbo: Mensen ontwikkelen zich tijdens hun studie of op het werk op allerlei vlakken. Kennis staat daarbij centraal. In het kader van een gezonde geest in een gezond lichaam is bewustwording nodig, maar ook ontwikkeling en eventueel een gedragsverandering. Ook in Nederland staan verschillende hbo- instellingen, waaronder Avans Hogeschool in de startblokken om het concept ‘healthy school’ vorm te geven binnen het hbo.
  • De plaats van palliatieve zorg binnen het vak verpleegkunde in verschillende settings: de rol van de verpleegkundige in de palliatieve zorg mag veel duidelijker zijn dan die nu is.
Functie
Associate Lector Preventie binnen Verpleegkundige zorg
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.