Toekomstbestendig maken van craft-brouwerijen

Nederland kent met ruim 800 brouwerijen en enkele duizenden verschillende bieren een indrukwekkende biercultuur. Het merendeel betreft onafhankelijke brouwers die vrijwel allemaal tot het MKB behoren, zogenaamde craft-brouwers. Hun diversiteit aan bieren en smaken is enorm door een zorgvuldige keuze van met name hop en gist, gecombineerd met het toepassen van gecontroleerde procesparameters zoals temperatuur en fermentatietijd.

Door hun bovengemiddelde interesse in duurzaamheid en biologische grondstoffen dragen deze brouwerijen bij aan een houdbare toekomst. Deze craft-brouwers staan echter voor aanzienlijke uitdagingen. De sector heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met toenemende kosten door stijgende energieprijzen en nieuwe regelgeving omtrent accijnzen en statiegeld. Hierdoor is de winstgevendheid van de branche onder druk komen te staan.

In dit onderzoek werken craft-brouwerijen, toeleveranciers en de branchevereniging samen met Avans Hogeschool en Hogeschool Leiden aan de onderzoeksvraag waar handvatten voor controle van het brouwproces kunnen worden gevonden om deze uitdagingen te ondervangen. Na uitvraag onder de leden van de branchevereniging Craft werden controle van een stabiele troebelheid voor specifieke bieren en het continu kunnen volgen van het vergistingsproces het meest genoemd.

Zo gaan we te werk

Het onderzoek is opgedeeld in verschillende werkpakketten, waar per pakket diverse consortiumleden een rol hebben. Het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences (ATLS) is als penvoerder betrokken bij alle pakketten, maar richt zich voornamelijk op de analyse van de verschillende grondstoffen, tussen- en eindproducten binnen het brouwproces om te inventariseren waar nieuwe handelingsperspectieven liggen. Tevens zal er binnen dit project door diverse partners een prototype sensor ontwikkeld en uitgetest worden om continu het vergistingsproces te kunnen monitoren, maar ook te verkennen of deze sensor voor andere toepassingen geschikt is.

Verbinding met onderwijs

De komende twee jaar worden veel studenten betrokken als onderdeel van hun opleiding en om gezamenlijk kennis te verwerven. Bijvoorbeeld in de vorm een van stage, maar ook als (onderdeel van) een onderwijsmodule. Verder wordt opgedane kennis publiekelijk gedeeld door middel van wetenschappelijke publicaties en terugkoppeling naar de branchevereniging.

Neem contact op

Henk Haarman

Contactpersoon

Programmalijnen & methodes
Looptijd
juni 2024 t/m juni 2026
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.