Moleculaire Epidemiologische Diagnostiek voor Interventiemogelijkheden ten aanzien van Griep

Door de coronapandemie is het bewustzijn van de samenleving ten aanzien van zoönosen en de mogelijke gevolgen voor mens en samenleving sterk vergroot. Influenza A virussen zijn daar een voorbeeld van. Deze virussen veroorzaken infecties bij mensen én dieren. Bij het grote publiek staat Influenza A bekend onder de naam griep.

De Influenza A virussen hebben een negatieve impact op zowel de economie, de volks- en diergezondheid, als het dierenwelzijn van (met name) commercieel gehouden varkens en kippen. Ook zijn het dus potentieel zoönotische virussen, waarbij kruisbesmettingen tussen diersoorten en mensen in verschillende richtingen kunnen optreden.

Aanleiding

Sinds de coronapandemie is er enerzijds groeiend besef in onze samenleving van deze zoönoserisico’s en de verbondenheid tussen de gezondheid van mens en dier, maar anderzijds ook een grote bezorgdheid bij varkenshouders over de consequenties van het delen van data over de aanwezigheid van potentieel zoönotische virussen binnen hun varkensbedrijf. Het huidige kabinet sprak onlangs de wens uit om de ‘algemene zoönosegeletterdheid’ te verhogen.

Doel

Binnen het MOEDIG-project willen we meer inzicht krijgen in de epidemiologie van varkensinfluenza op verschillende bedrijven door het implementeren van innovatieve diagnostiek. Hiermee kan er handelingsperspectief worden geboden voor het voorkómen en de aanpak van Influenza-infecties op een varkensbedrijf. MOEDIG staat voor Moleculaire Epidemiologische Diagnostiek voor Interventiemogelijkheden ten aanzien van Griep (influenza) op varkensbedrijven.

Daarnaast heeft het project als doel het vaststellen en vergroten van de zoönosegeletterdheid en bewustwording onder varkenshouders en relevante stakeholders ten aanzien van influenza.

Samenwerking

Het project staat onder leiding van Avans Hogeschool. De partners waarmee we samenwerken op dit project zijn Royal GD, Provincie Noord-Brabant, GGD Hart van Brabant, Universiteit Utrecht, De Varkenspraktijk en de Producentenorganisatie Varkenshouderij.

Programmalijnen & methodes
Looptijd
november 2023 t/m oktober 2027
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.