Interculturele en passende zorg in de laatste levensfase

De zorg en ondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase (en hun naasten) is onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat constateren palliatieve zorgverleners en vrijwilligers in Breda. Ook mantelzorgers herkennen dit signaal. De noodzaak om hierin verandering teweeg te brengen wordt steeds groter. Dat komt niet alleen door een toename van het aantal mensen met een migratieachtergrond wonend in Nederland, maar ook een toename van mensen die palliatieve zorg nodig hebben door ziekte en/of ouderdom is een belangrijke reden. Daarom start het project “Samenwerken en verbinding in de wijk: Interculturele en passende zorg in de laatste levensfase”.

Doel

Betrokken partijen en vrijwilligers uit de wijk de Hoge Vucht in Breda gaan samen met onderzoekers van Avans het onderzoek in de wijk uitvoeren. Het doel is om eerst de huidige situatie in kaart te brengen:

  1. Op welke manier mensen met een migratieachtergrond en hun naasten de zorg en ondersteuning in de laatste levensfase invullen
  2. Op welke manier formele en informele initiatieven nu betrokken zijn

Om vervolgens vanuit dialoog en experimenten met alle stakeholders tot stappen te komen om de samenwerking tussen professionele en informele initiatieven te verbeteren en daarmee de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor deze groep mensen en hun naasten in de laatste levensfase te vergroten. We gaan hierbij aan de slag met de methode: Proeftuin Léven tot het Einde van Movisie en Agora.

Projectgroep

In de projectgroep zit een mix van mensen met ervaring in de palliatieve zorg, zorg voor naasten, ervaring in het bieden van cultuursensitieve en – specifieke zorg en mensen met veel ervaring in het ondersteunen van mensen met een  migratieachtergrond (buiten de palliatieve zorg). In dit project werken wij samen met Dunya Zorg en Welzijn, Egalazorg, La Femme Vitaal, Status Go, Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, Bredamantelzorg, St. Zinvol Centrum voor levensvragen, Pharos, Movisie, Agora en Hogeschool Rotterdam.

Resultaten

De uiteindelijke resultaten worden verwacht in 2026. Tussentijdse resultaten worden waar mogelijk eerder inzichtelijk gemaakt.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.